• Twitter
  • Google Plus
  • Facebook
  • Pinterest
  • Youtube

Teambuilding


vrijdag 30-08-2013

Op 30 augustus 2013 werd er een teambuildings dag gehouden om de samenwerking te verstevigen.

Na een uitgebreide lunch in "De Edelsteen" werd de groep ambtenaren rampenestrijding van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitgebreid uitgelegd hoe het mennen in zijn werk gaat. Samen een team vormen, verkennen en een parcours afleggen. Communicatie is hierbij erg belanglangrijk, zowel tussen mens en mens als mens en dier.