Vierspansport

Vierspansport


Vierspanrijden betekent eigenlijk niets anders dan vier paarden voor een wagen aanspannen en daarmee rijden. Vierspanrijders werken op dit moment toe naar hun sportieve hoogtepunt, namelijk de wereldkampioenschappen vierspanrijden die 1 keer in de 2 jaar verreden worden.

Onderdeel 1: Dressuur

Op een terrein van 100 x 40 meter wordt er door alle deelnemers eenzelfde dressuurproef afgelegd. Deze dressuurproef duurt ongeveer 10 minuten. Doel van de dressuur is het beoordelen van de harmonie, soepelheid, regelmaat en de juiste houding van de paarden. De deelnemer wordt beoordeeld op de beheersing van het span, de uiterlijke verzorging, de conditie en de onderlinge overeenstemming en communicatie met de paarden.

Onderdeel 2: Marathon

Het meest spectaculaire en zwaarste onderdeel van een vierspanwedstrijd is zonder twijfel de Marathon. Dit onderdeel heeft een lengte van ongeveer 20 kilometer en is onderverdeeld in diverse trajecten van verschillende afstanden en snelheden. De Marathon kent diverse strenge reglementen tussen de trajecten en hindernissen en in de hindernissen. Zodra deze worden overschreden krijgt de deelnemer strafpunten. Te denken valt aan het afrijden van magneet paaltjes, extra hulp van de grooms die meerijden, het omslaan van het rijtuig etc. Voor het publiek is het dan een spectaculair onderdeel en tijdens de grote Nationale wedstrijden is de publieke interesse dan ook erg groot.

Onderdeel 3: Vaardigheid

Als laatste onderdeel wordt de Vaardigheidsproef verreden. Het parcours is 500 tot 800 meter lang en bestaat uit maximaal 20 hindernissen of doorgangen. De gemiddelde snelheid ligt op 210 meter per minuut. Een deelnemer wordt uitgesloten van deelname indien deze een poort mist of deze vanaf de verkeerde zijde wordt ingereden.