Nieuws

.

Geslaagd voor enkelspan en tweespan

Op 2 oktober 2022 zijn alle kandidaten (4 voor enkelspan en 6 kandidaten voor tweespan) geslaagd.

Allemaal van harte gefeliciteerd en veel plezier met het mennen.